Srimanta Sankaradeva Sangha
     Jaya Guru Sankara

SRIMANTA SANKARADEVA SANGHA

REGD NO. - 22/1963 

ESTD – 1930 AD, 482 SANKARABDA

HEAD OFFICE- KALANGPAR, HALADHAR BHUYAN ROAD 

NAGAON-782001, ASSAM

PHON- 03672 233039

BRANCH OFFICE

RUPNAGAR (GUWAHATI), DUMARDAH (DHUBURI), RANGAJAN (LAKSHIMPUR),

DIBRUGARH

 

Sahitya Shakha Samity, Sanskriti Sakha Samity

Prasar  Sakha Samity, Arthik Bikash Samity,

Shiksha Sakha Samity, Parikalpana Aru Jogajog Samity

Sharana Samity, Shishu Ai-matri Kalyan Samity,

Kendriya Seva Bahini

 

Jaya Guru Sankara

Welcome to the online portal of
SRIMANTA SANKARADEVA SANGHA

Literature Branch

Srimanta Sankardev

 

     Important Links

 Please also visit :

www.srimantasankaradevasangha.org
www.atributetosankaradeva.org 
 Videoes of Naam-Kirttan

 Anadi-Patana in illustrated Manuscript:

i)  ii)  iii)  iv)  v)  vi)  vii)  viii)  ix)  x)  xi)